Co je tak cool na "Ježíškovi"?

19:29 22. prosince 2016

Krom toho, že pracuju jako baristka v Pikole, učím taky mladé nadějné zpěvačky. Ze skupinou asi čtyř mých žaček jsme si povídaly o Vánocích a co na nich máme nejraději. Krom dobrého jídla, rodiny a dárečků jsme se dostaůi taky k tématu Ježíška a Santy. 
Najednou se jedna ze slečen zeptala, co je vlastně na tom Ježíškovi tak cool. Společně jsme zjistily, že spoustu z nás "slaví" Ježíška, ale vlastně si ho představují podobně jako jako cocacolového Santu, nebo jako jinou mýtickou postavu. 
Koledy lidé zpívají, ale ani neví proč a nakonec Rolničky jsou stejně lepší. 
To mě přivedlo k tomu, napsat tento článek. 
Zjistit proč "Půjdem spolu do Betléma", když je "Tichá noc" a užijem si "Veselé Vánoční hody".
A proč je v pořádku bavit se o Ježíškovi jeden měsíc v roce, ale dalších jedenáct ne.

Nechci se úplně zabývat Vánocemi jako takovými a jejich návazností na slavení slunovratu, protože toho je na internetech spousta a je určitě dobrý si o tom něco zjistit. 

O čem, nebo spíš o kom chci mluvit (psát), je samotný Ježíšek. 

Proč se tak oslavovalo/oslavuje to, že se narodilo miminko? 

Příběh miminka, Ježíše, sahá až k počátku světa, o kterém vypráví Starý zákon Bible. Bůh stvořil Adama a Evu. Na scénu příšel had, ďábel, a překroutil Boží slova. Eva začala pochybovat a uvěřila lži a Adam se k Evě přípojil a nic s tím neudělal. Adam a Eva poprvé hřeší. Cenou za hřích je smrt. Pánem lidí se stává satan a jeho lžím o Bohu lidé víc.a víc věří. Bůh má ale dávno plán, kterým je Jeho Syn. 

Celý Starý zákon potom mluví o Boží svatosti (dokonalosti a kráse) a Jeho zaslíbeních pro jeho lid. Jedno ze zaslíbení bylo to, že příjde král, který povede svůj lid k vítěství nad "hadem"a dá lidem nový život v jeho jménu.
Takové zaslíbení se lidé dozvídali díky prorokům. To jsou lidé, kterým Bůh zjevuje pravdu, nehledě na čas. Takoví týpci byli třeba Izaiáš a Micheáš. 

Izaiáš 9:5: "Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn; na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:Podivuhodný rádce, Mocný Bůh,Otec věčnosti, Kníže pokoje."

Izaiáš 7:14: "Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel."

Micheáš 5:1: Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti.“


Kolem roku 0 každé židovské dítě znalo tohle zaslíbení a věděli o tom, co nám Bůh skrz Izaiáše a Micheáše řekl. Čekali na toho mocného krále. Byla to jejich hlavní nadějě. 

Do toho obyčejná, zasnoubená dívka jménem Marie otěhotní. To by nebylo tak šokující. Ale šokem je to, že je to žena, která je pannou. Neměla sex, ale čeká dítě. Kdo je teda otcem miminka a jak je to vůbec možné? Marii se totiž zjevil Boží anděl a řekl jí, že si jí Bůh vybral a že bude mít dítě a to dítě bude Syn Boží. Což je vlatsně  ještě víc šokující. Bůh poslal svého anděla i k Josefovi, snoubenci Marie a ten se proto rozhodl o Marii i děťátko postarat. 

Lukáš 2:4-7: I Josef z Galileje se vydal z města Nazaret do Judska, do města Davidova zvaného Betlém (protože byl z domu a rodu Davidova), aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marii se naplnil čas k porodu a porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo.

Boží Syn a král se narodil tak, jak by to nikdo nečekal! Ježíš, který je dokonalým svatým Bohem se narodil jako malé zranitelné miminko ve chlévě v Betlémě jak proroci předpověděli


Jak příběh z jesliček pokračuje?

Kdyby tímhle příběh skončil, nebylo by těžké na něm hledat mouchy. Celá předchozí část ale nabírá na vážnosti s Ježíšovým životem, smrtí a z mrtvých vstáním.

Proroci totiž nemluvili jen o tom, jak se Král narodí, ale hlavně o dalších aspektech jeho života, Ježíš všechny tyto aspekty svým životem, smrtí a z mrtvých vstáním naplnil. Od toho, že přijede na oslu, o čemž mluvil Zachariáš až po způsob smrti. 

Ježíš žil život bez hříchu. Neuvěřil žádné ze satanových lží. Žil bez hříchu, takže si nezasloužil smrt.

Izaiáš 53:
"3Opovržený a opuštěný lidmi,
muž utrpení a znalý bolestí,
jako ten, před kterým tvář si zakrývají,
opovržený –
proč bychom si ho všímali?
4Bolesti, jež nesl, však byly naše,
naše utrpení vzal na sebe!
My jsme se ale domnívali,
že je od Boha trestán, bit a pokořen.
5On však byl proboden naším proviněním,
našimi vinami trýzněn byl;
pro naše blaho snášel potrestání –
byli jsme uzdraveni jeho ranami!
6My všichni jsme jako ovce zabloudili,
každý se na svou cestu obrátil,
Hospodin ale uvalil na něj
provinění nás všech.
7Byl zmučen, a přestože trpěl,
ústa neotevřel.
Na smrt byl veden jako beránek,
jak ovce před střihači oněměl,
ústa neotevřel."

Bůh je spravedlivý. Cenou za hřích je smrt. Já hřeším, proto si zasloužím jednou zemřít. 

Bůh je milostivý. Ježíš, Boží Syn, nehřešil. Vzal na sebe ale moje hříchy a trpěl za ně na kříži místo mě a já se smrti nebojím. Vím kam jdu. 

Padla SPRAVEDLIVÁ cena za hřích - smrt, ale vzal ji na sebe Bůh sám, Ježíš. A to je MILOST!!

Ježíš řekl, že třetí den vstane z mrtvých. A to se taky stalo. Čímž Bůh potvrdil a završil celý příběh, celou pravdu. 

Příběh ale pořád pokračuje. Bůh dal svému lidu zaslíbení, že Ježíš znovu příjde a pro Jeho lid tady bude nová země!  

A to je to, co je tak cool na Ježíškovi!!!

.......

To, že Ježíš existoval, je v dnešní době téměř nevyvratitelné díky vědeckým objevům. Věrohodnost Bible se také víc potvrzuje. Byl Ježíš blázen, nebo je Bohem? Zkus zapátrat a napiš mi svůj názor do komentáže, nebo třeba mailem na ludmilaandrs@gmail.com.

Díky za přečtení a krásné Vánoce!

S láskou 
L.


You Might Also Like

2 komentářů

  1. #gramatika

    ...díky vědeckým OBJEVŮM...

    #chybějmidiskuzeobohu

    OdpovědětVymazat
  2. Ahoj, docela oříšek tohle téma, především pro ty, kteří nechodí do kostela, ti asi určitě o Ježíškovi mluví pouze v období vánoc, pak jsou ale i tací, kteří do kostela taky nechodí a přesto o něm mluví hodně často ( nemyslím v rouhání, prosbach apod.) tak třeba my, my jej zmiňujeme téměř každý večer. Vlastně on, Ježíšek, je tak trochu až na druhém místě, protože....... No to bych to ale vlastně prozradila a pak by to, co chci zrealizovat nebylo překvapení, tobě ho ale řeknu.... Třeba v Pikole? :) ;)

    OdpovědětVymazat